[Thông báo] - Kiểm kê tài sản cố định, vật tư hàng hóa, tiền mặt tồn quỹ, Khối lượng thi công các công trình năm 2018

[Thông báo] - Kiểm kê tài sản cố định, vật tư hàng hóa, tiền mặt tồn quỹ, Khối lượng thi công các công trình năm 2018

Nhằm phục vụ cho công tác hoạch toán kế toán vào cuối năm tài chính. Ban Giám đốc Công ty yêu cầu các bộ phận, các phòng ban có liên quan tiến hành kiểm kê Tài sản cố định, Vật tư- hàng hóa; Tiền mặt tồn quỹ, Khối lượng thi công các công trình đến...

Đọc tiếp
Lễ khởi công dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 20 : hạng mục xây dựng tuyến tránh thành phố Bảo Lộc

Lễ khởi công dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 20 : hạng mục xây dựng tuyến tránh thành phố Bảo Lộc

Chiều ngày 12/02/2017, tại thành phố Bảo Lộc, Công ty cổ phần BT20 – Cửu Long tổ chức Lễ khởi công dự án khôi phục cải tạo quốc lộ 20 : hạng mục xây dựng tuyến tránh thành phố Bảo Lộc. Tham dự lễ khởi công, có đ/c Phạm S, phó chủ tịch UBND tỉnh và...

Đọc tiếp
Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Vừa qua, Trung tâm chứng nhận Phù hợp (Quacert) cấp đã có Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Công ty Cổ phần Việt Ren.

Đọc tiếp