Tên công trình Tổng giá trị hợp đồng Giá trị do nhà thầu thực hiện Thời gian hợp đồng Tên cơ quan thực hiện Tên nước
Khởi công Hoàn thành
Gói thầu số 01: Xây lắp hạng mục san nền, đường giao thông và hệ thống thoát nước; Dự án: Công viên Thành phố Đông Hà 45,213,713,000 33,999,524,000 2017 2019 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị Việt Nam
Gói thầu: Xây lắp công trình và bảo đảm an toàn giao thông. Công trình: Đường biên giới từ xã Tân Long đi A Dơi, huyện Hướng Hóa (Đoạn Km30+00 - Km33+515 ) 12,573,830,000 12,573,830,000 2016 2017 Ban QLDA GT Quảng Trị Việt Nam
Gói thầu CW1: Km20+00 - Km26+275 Xây dựng đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 67,040,253,000 67,040,253,000 2016 2018 Liên danh Lotte - Halla - Hanshin Việt Nam
Gói thầu ICB: Xây dựng các tuyến đường đô thị Lao Bảo 295,363,484,000 144,728,107,000 2017 2019 Ban QLDA phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông- Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị Việt Nam
Gói thầu XLBS2: Thi công xây dựng tuyến QL20 tránh TP Bảo Lộc đoạn Km0+00 – Km9+610 184,851,000,000 184,851,000,000 2017 2018 Công ty CP BT20 – Cửu Long Việt Nam
Công trình thuỷ điện Sông Tranh 3: Gói thầu XD2 860,083,313,000 860,083,313,000 2010 2017 Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Tranh 3 Việt Nam