Các dự án mỏ đá

1/ MỎ ĐÁ KỲ TÂN, KỲ ANH, HÀ TĨNH
    1.1 Địa điểm đầu tư: Tại mỏ đá Đồi Đá Bạc, thôn Tân Thắng, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
    1.2 Quy mô đầu tư: Diện tích khai trường 15 ha, công suất 250.000 m3/năm, tổng mức đầu tư: 320 tỷ đồng, sản phẩm thu được bao gồm đá học, đá dăm các loại, đá cấp phối các loại, bột đá...
    1.3 Quy trình Công nghệ: Hệ thống dầy chuyền nghiền sàng hiện đại công suất 450T/h, có hệ thống phun nước chống bụi...
    1.4 Tiến độ đầu tư: Tiến độ xây dựng 12 tháng, bắt đầu từ tháng 1/2013, hoàn thành đi vào sản xuất tháng 12/2013, thời gian hoạt động của Dự án: 30 năm.

2/ MỎ ĐÁ KỲ LONG, KỲ ANH, HÀ TĨNH
    2.1 Địa điểm đầu tư: Tại mỏ đá xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
    2.2 Quy mô đầu tư: Diện tích khai trường 16 ha, công suất 250.000 m3/năm, tổng mức đầu tư: 330 tỷ đồng, sản phẩm thu được bao gồm đá học, đá dăm các loại, đá cấp phối các loại, bột đá...
    2.3 Quy trình Công nghệ: Hệ thống dầy chuyền nghiền sàng hiện đại công suất 450T/h, có hệ thống phun nước chống bụi...
    2.4 Tiến độ đầu tư: Tiến độ xây dựng 12 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2013, hoàn thành đi vào sản xuất tháng 01/2014, thời gian hoạt động của Dự án: 30 năm.

3/ MỎ ĐÁ KHE ĐÁ BẠC, PHƯỜNG ĐẬU LIÊU, TX HỒNG LĨNH, HÀ TĨNH
    3.1 Địa điểm đầu tư: Tại mỏ đá Khe Đá Bạc, Phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
    3.2 Quy mô đầu tư: Diện tích khai trường 10 ha, công suất 230.000 m3/ năm, tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng, sản phẩm thu được bao gồm đá học, đá dăm các loại, đá cấp phối các loại, bột đá...
    3.3 Quy trình Công nghệ: Hệ thống dầy chuyền nghiền sàng hiện đại công suất 350TT/h - 450T/h, có hệ thống phun nước chống bụi...
    3.4 Tiến độ đầu tư: Tiến độ xây dựng 08 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2012, hoàn thành đi vào sản xuất tháng 07/2013, thời gian hoạt động của Dự án: 30 năm.

4/ MỎ ĐÁ HUYỆN A LƯỚI THỪA THIÊN HUẾ
    4.1 Địa điểm đầu tư: Tại mỏ đá TT A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh TT Huế.
    4.2 Quy mô đầu tư: Diện tích khai trường 05 ha, công suất 50.000 m3/năm, tổng mức đầu tư: 60 tỷ đồng, sản phẩm thu được bao gồm đá học, đá dăm các loại, đá cấp phối các loại, bột đá...
    4.3 Quy trình Công nghệ: Hệ thống dầy chuyền nghiền sàng hiện đại công suất 150T/h, có hệ thống phun nước chống bụi...
    4.4 Tiến độ đầu tư: Tiến độ xây dựng 06 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2013, hoàn thành đi vào sản xuất tháng 06/2013, thời gian hoạt động của Dự án: 30 năm.

5/ MỎ ĐÁ NINH THUẬN
    5.1 Địa điểm đầu tư: Tại mỏ đá Ninh Thuận.
    5.2 Quy mô đầu tư: Diện tích khai trường 05 ha, công suất 50.000 m3/năm, tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng, sản phẩm thu được bao gồm đá học, đá dăm các loại, đá cấp phối các loại, bột đá...
    5.3 Quy trình Công nghệ: Hệ thống dầy chuyền nghiền sàng hiện đại công suất 150T/h, có hệ thống phun nước chống bụi...
    5.4 Tiến độ đầu tư: Tiến độ xây dựng 06 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2012, hoàn thành đi vào sản xuất tháng 07/2012, thời gian hoạt động của Dự án: 30 năm.