Dự án thủy điện Sông Tranh

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Việt Ren.
Địa điểm đầu tư: Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Tổng mức đầu tư: 2.000 tỷ.
Quy mô đầu tư: Công suất 60MW.
Tiến độ đầu tư: 03 năm.