Dự án khai thác vàng tại Lào

Tên Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Việt Ren, Công ty con tại Lào: Công ty TNHH Lào Việt Ren.
Địa điểm đầu tư: Xã Noong Key Uc, huyện Sansay, tỉnh Atapư, CHDCDN Lào.
Mục tiêu đầu tư: Khai thác khai thác khoáng sản vàng đem lại công ăn việc làm cho hơn 1.000 cán bộ công nhân viên của hai nước Lào và Việt Nam tạo thu nhập cho Nhà nước Lào, Việt Nam và Công ty, góp phần tăng tình hữu nghị giữa hai nước Lào và Việt Nam anh em. Hàng năm mang lại doanh thu bình quân 6 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận bình quân 1.200 tỷ đồng.
Quy mô đầu tư:

  • Diện tích khai trường 60 km2.
  • Diện tích đầu tư giai đoạn 1: 1,5km2.
  • Tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 1.775 tỷ đồng.
  • Sản lượng vàng giai đoạn 1: 47.600 kg.

Giải pháp công nghệ:

  • Khai thác quặng bằng cơ giới như máy xúc, máy khoan đá bốc xúc vận chuyển đến dây chuyền nghiền quặng.
  • Nghiền quặng bằng bằng hệ thống trạm nghiền sàng đồng bộ công suất lớn từ 150 tấn/giờ đến 800 tấn/giờ.
  • Ngâm ủ và thủy luyện tách vàng bằng công nghệ hiện đại tỷ lệ thu được trên 95%.

Tiến độ đầu tư:

  • Thời gian đầu tư: 12 tháng
  • Vòng đời dự án: 30 năm (có thể gia hạn thêm tùy theo trữ lượng mỏ còn lại).