Tên công trình Tổng giá trị hợp đồng Giá trị do nhà thầu thực hiện Thời gian hợp đồng Tên cơ quan thực hiện Tên nước
Khởi công Hoàn thành
Các dự án mỏ đá 2016
Dự án thủy điện Sông Tranh 2016
Dự án khai thác vàng tại Lào 2016