CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

Sau 14 năm thành lập và phát triển, Công ty đã góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn cán bộ công nhân viên và góp phần phát triển kinh tế xã hội. Để ghi nhận những đóng góp của Công ty trong công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, các Cơ quan ban ngành đã có những hình thức khen thưởng Công ty như sau:

  • UBND tỉnh Quảng Trị tặng cờ thi đua năm 2007, 2008.
  • Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2008.
  • Tổng Cục thuế tặng bằng khen năm 2006.
  • Bộ Tài chính tặng bằng khen năm 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012.
  • UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen năm 2004, 2005, 2006, 2007.
  • Giấy chứng nhận Chi bộ Đảng công ty đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh do Thị ủy Đông Hà cấp.
  • Bằng khen Công đoàn cơ sở công ty về phong trào hoạt động Công đoàn, do LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng.
  • Giấy khen của các Sở công nghiệp, Cục thuế và các Ban ngành trong tỉnh tặng Công ty về thành tích hoạt động SXKD;.
  • Huân chương lao động hạng 3 năm 2009 do Chủ tịch nước trao tặng.
  • Bằng khen Nhà quản lý xuất sắc năm 2013 của các nước ASEAN ...
Vietnam Quality Award 2006

Thành tích đạt được