Name Total value of the contract The value of construction works performed by contractors Duration of the contract Names of the agencies implementing contract Country
Start End
Gói thầu số 01: Xây lắp hạng mục san nền, đường giao thông và hệ thống thoát nước; Dự án: Công viên Thành phố Đông Hà 45,213,713,000 33,999,524,000 2017 2019 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị Viet Nam
Gói thầu: Xây lắp công trình và bảo đảm an toàn giao thông. Công trình: Đường biên giới từ xã Tân Long đi A Dơi, huyện Hướng Hóa (Đoạn Km30+00 - Km33+515 ) 12,573,830,000 12,573,830,000 2016 2017 Quang Tri Management Boardoftraffic Project Vietnam
Gói thầu CW1: Km20+00 - Km26+275 Xây dựng đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 67,040,253,000 67,040,253,000 2016 2018 Liên danh Lotte - Halla - Hanshin Vietnam
Gói thầu ICB: Xây dựng các tuyến đường đô thị Lao Bảo 295,363,484,000 144,728,107,000 2017 2019 Ban QLDA phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông- Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị Vietnam
Gói thầu XLBS2: Thi công xây dựng tuyến QL20 tránh TP Bảo Lộc đoạn Km0+00 – Km9+610 184,851,000,000 184,851,000,000 2017 2018 BT20 Joint Stock Company - Cuu Long Vietnam
Song Tranh 3 Hydropower project: Package 2 860,083,313,000 860,083,313,000 2010 2017 Song Tranh 3 Hydropower Joint Stock Company Vietnam