Completed Construction Projects

Name Total value of the contract The value of construction works performed by contractors Duration of the contract Names of the agencies implementing contract Country
Start End
2016 2016
Slag landfill of Vung Ang 1 Thermal Power Plant 196,476,891,490 196,476,891,490 2013 2014 Viet nam General Petroleum Construction Company Vietnam
Package: Km15+00 – Km30+00 The Tan Long – A Doi border 121,032,622,000 121,032,622,000 2014 2016 Quang Tri Project Management Unit (PMU) of Transportation Vietnam
Package 11: Km108+408 – Km123+105.17 – The project to restore and renovate Highway 20 (Phase 1) 335,876,924,100 335,876,924,100 2013 2015 BT20 Joint Stock Company - Cuu Long Vietnam
Package 9a: Km68+00 – Km71+800 – The project to restore and renovate Highway 20 (Phase 1) 84,514,384,000 84,514,384,000 2013 2015 BT20 Joint Stock Company - Cuu Long Vietnam
Package 8: Km61+00 – Km68+00 – The project to restore and renovate Highway 20 (Phase 1) 205,087,716,900 205,087,716,900 2013 2015 BT20 Joint Stock Company - Cuu Long Vietnam
Package 7: Km50+450 – Km61+00 – The project to restore and renovate Highway 20 (Phase 1) 218,386,480,570 218,386,480,570 2013 2015 BT20 Joint Stock Company - Cuu Long Vietnam
Package 25: renovation and repair of route.769 of Dong Nai 50,360,804,000 50,360,804,000 2012 2013 Dong Nai Board of Road & Waterway Management Vietnam
Package 02:renovation and repair of Lam Dong route 153,959,801,000 153,959,801,000 2012 2013 Lam Dong Department of Transportation Vietnam
Package 10: Construction of Km253+00 - Km266+230 Highway 27 route 100,297,508,000 100,297,508,000 2010 2013 Project Management Board 2 Vietnam
Package 9: Construction of Km 240+500 - Km253+00 Highway 27 route 87,665,580,000 87,665,580,000 2010 2013 Project Management Board 2 Vietnam
Nguyen Tri Phuong - Da Nang Extension Street 324,083,958,201 192,397,986,427 2011 2013 Infrastructure Investment Project Management Board of Da Nang City Vietnam
Tan Long – A Doi borderline 143,933,337,000 143,933,337,000 2012 2014 Quang Tri Management Boardoftraffic Project Vietnam
Package 2:- Yen Vien – Pha Lai - Ha Long railway 180,549,830,000 124,179,831,498 2008 2012 Vietnam Railway Department Vietnam
Package10: Tran Nguyen Han road and leveling resettlement areas 60,046,199,000 60,046,199,000 2010 2012 Board of Investment and Construction Project Management Of Dong Ha City Vietnam
Package R9 - Western Thanh Hoa Province 105,412,908,000 105,412,908,000 2007 2010 Thanh Hoa Management Board ofTraffic Project 2 Vietnam
Package 9 - Road to Cai Lan Port and Station 209,819,829,839 98,904,282,316 2007 2013 Railway Department of Viet nam Vietnam
Package 3 - National Highway 12A, Quang Binh Province 65,098,006,000 65,098,006,000 2008 2009 Quang Binh Management Board oftraffic Project Vietnam
Construction of leveling - Project: Thai Binh electricity center 185,482,579,644 185,482,579,644 2009 2009 Petroleum Construction Joint Stock Corporation of Viet nam Vietnam
Highway 12 A, Minh Cam – Dong Le, Quang Binh route 18,474,519,000 18,474,519,000 2007 2008 Management Board oftraffic Project 1 Vietnam
Construction of main dam, Works: Cua Dat Irrigation 200,000,000,000 200,000,000,000 2005 2008 General Irrigation Construction Company 4 Vietnam
Traffic road to Huoi Quang Hydropower project 51,758,000,000 24,838,000,000 2006 2007 Management Board of Hydroelectric Project 1 Vietnam
Concrete road linking Ban Chat hydropower - Huoi Quang Hydropower 32,964,000,000 32,964,000,000 2006 2007 Management Board of Hydroelectric Project 1 Vietnam
Road to A Vuong hydroelectric irrigation plants 29,159,096,000 29,159,096,000 2003 2005 Management Board of Hydroelectric Project 3 Vietnam
Road to the hydroelectric irrigation plants 21,811,411,000 21,811,811,000 2003 2004 Management Board of Hydroelectric Project 2 Vietnam
Hung Vuong extension road 20,079,585,000 20,079,585,000 2005 2006 Quang Tri Project Management Board ofInfrastructure Investment & Construction Vietnam
Ho Chi Minh Road West route 85,000,000,000 31,000,000,000 2001 2003 319 Construction Company - MOD Vietnam
Provincial road 74 Of Thua Thien Hue (Package 11) 203,539,994,000 203,539,994,000 2011 2013 Board of Military Commanders of Thua Thien Hue Vietnam

Projects Under Construction

Name Total value of the contract The value of construction works performed by contractors Duration of the contract Names of the agencies implementing contract Country
Start End
Gói thầu số 01: Xây lắp hạng mục san nền, đường giao thông và hệ thống thoát nước; Dự án: Công viên Thành phố Đông Hà 45,213,713,000 33,999,524,000 2017 2019 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị Viet Nam
Gói thầu: Xây lắp công trình và bảo đảm an toàn giao thông. Công trình: Đường biên giới từ xã Tân Long đi A Dơi, huyện Hướng Hóa (Đoạn Km30+00 - Km33+515 ) 12,573,830,000 12,573,830,000 2016 2017 Quang Tri Management Boardoftraffic Project Vietnam
Gói thầu CW1: Km20+00 - Km26+275 Xây dựng đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 67,040,253,000 67,040,253,000 2016 2018 Liên danh Lotte - Halla - Hanshin Vietnam
Gói thầu ICB: Xây dựng các tuyến đường đô thị Lao Bảo 295,363,484,000 144,728,107,000 2017 2019 Ban QLDA phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông- Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị Vietnam
Gói thầu XLBS2: Thi công xây dựng tuyến QL20 tránh TP Bảo Lộc đoạn Km0+00 – Km9+610 184,851,000,000 184,851,000,000 2017 2018 BT20 Joint Stock Company - Cuu Long Vietnam
Song Tranh 3 Hydropower project: Package 2 860,083,313,000 860,083,313,000 2010 2017 Song Tranh 3 Hydropower Joint Stock Company Vietnam

Investment Projects

Name Total value of the contract The value of construction works performed by contractors Duration of the contract Names of the agencies implementing contract Country
Start End
The quarry project 2016
Song Tranh 3 Hydroelectric Project 2016
Gold mining project in Laos 2016
SOME PICTURES OF CONSTRUCTION
Link 1